Thuật ngữ

Chia sẻ thuật ngữ
AJAX progress indicator
Tìm kiếm thuật ngữ (Tiếng việt có dấu):
(clear)
 • b
 • Bảo hiểm bắt buộc
  Điều 8, luật Kinh Doanh Bảo Hiểm về Bảo hiểm bắt buộc Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do...
 • Bảo hiểm hỗn hợp
  Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời...
 • Bảo hiểm nhân thọ
  Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho...
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
  Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ...
 • Bảo hiểm sinh kỳ
  Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn...
 • Bảo hiểm tử kỳ
  Khoản 11, điều 3, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm quy định: Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho...
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
  Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một...
 • Bên mua bảo hiểm
  Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và...
 • Biểu bì
  Giải phẫu da, cho thấy lớp biểu bì, lớp hạ bì và mô dưới da. Biểu bì là lớp ngoài cùng của da.
 • Biểu mô
  (Epithelium) Một lớp mô mỏng bao phủ các cơ quan, tuyến và các cấu trúc khác trong cơ thể.
 • Breslow
  Một tiêu chuẩn đo độ sâu của khối u ác tính đã phát triển trong da. Độ dày (độ sâu) của khối u...
 • c
 • Các loại hợp đồng bảo hiểm
  Theo quy định tại Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì: Hợp đồng bảo hiểm là một hợp...
 • Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhận thọ
  1. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm: A) Bảo hiểm trọn đời; B) Bảo hiểm sinh kỳ; C) Bảo hiểm tử...
 • Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm
  Điều 39, Luật KDBH quy định các trường hợp không trả tiền bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm...
 • CIN
  Còn được gọi là tân sinh nội biểu mô cổ tử cung (Cervical Intraepithelial Neoplasia). CIN...
 • CIS
  Carcinoma In Situ - Ung thư biểu mô tại chỗ Một nhóm các tế bào bất thường vẫn ở nơi...
 • Clark
  Một hệ thống để mô tả/đánh giá mức độ sâu của ung thư da đã di căn vào da. Ở Cấp độ I...
 • CLL
  Còn được gọi là bệnh bạch cầu lympho mãn tính (Chronic Lymphocytic Leukemia). Một bệnh ung...
 • d
 • Doanh nghiệp bảo hiểm
  Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của...
Top