Bên mua bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
BMBH, NMBH
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top