CIS

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Carcinoma In Situ – Ung thư biểu mô tại chỗ

Carcinoma in situ Ung thư biểu mô tại chỗ

Một nhóm các tế bào bất thường vẫn ở nơi được hình thành lần đầu tiên. Chưa lây lan. Những tế bào bất thường này có thể lây lan sang các mô bình thường lân cận. CIS còn được gọi là Ung thư giai đoạn 0.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top