CLL

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Còn được gọi là bệnh bạch cầu lympho mãn tính (Chronic Lymphocytic Leukemia).

Một bệnh ung thư chậm phát triển (phát triển chậm), trong đó có quá nhiều tế bào lympho (tế bào bạch cầu) chưa trưởng thành được tìm thấy chủ yếu trong máu và tủy xương. Đôi khi, trong giai đoạn sau của bệnh, các tế bào ung thư được tìm thấy trong các hạch bạch huyết và bệnh được gọi là ung thư hạch bạch huyết nhỏ.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top