CIN

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Còn được gọi là tân sinh nội biểu mô cổ tử cung (Cervical Intraepithelial Neoplasia).

CIN không phải là ung thư, nhưng có thể trở thành ung thư và lây lan sang các mô bình thường lân cận.

Các tế bào bất thường được tìm thấy trên bề mặt của cổ tử cung. CIN thường do một số loại vi rút u nhú ở người (HPV) gây ra và được tìm thấy khi làm sinh thiết cổ tử cung. 

Nó được phân loại theo thang điểm từ 1 đến 3, dựa trên mức độ bất thường của các tế bào dưới kính hiển vi và mức độ ảnh hưởng của mô cổ tử cung. Ví dụ, CIN-1 có các tế bào hơi bất thường và ít có khả năng trở thành ung thư hơn CIN-2 hoặc CIN-3.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top