Tân sinh

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Một khối u là một loại phát triển bất thường và quá mức của mô. Quá trình xảy ra để hình thành hoặc tạo ra một khối u được gọi là tân sinh (Neoplasia).

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top