VIN

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Còn được gọi là tân sinh nội biểu mô âm hộ (Vulvar Intraepithelial Neoplasia).

Các tế bào bất thường được tìm thấy trên bề mặt da âm hộ. Các tế bào bất thường này có thể trở thành ung thư và lây lan sang các mô lân cận. 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top