Ung thư biểu mô tại chỗ – Manulife Việt Nam

Tra cứu ung thư biểu mô tại chỗ « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

NỘI DUNG ĐƯỢC TRÍCH TỪ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ BẢO HIỂM BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG NÂNG CAO – KHẤU TRỪ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO
(Được phê chuẩn theo Công văn số 617/BTC-QLBH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài Chính)


Điều kiện chi trả bệnh lý nghiêm trọng Ung thư biểu mô tại chỗ

Ung thư biểu mô tại chỗ có nghĩa là sự phát triển tự phát tại chỗ của tế bào ung thư biểu mô giới hạn ở những tế bào gốc của nó và không gây nên sự xâm lấn và/hoặc phá hủy các mô xung quanh. “Sự xâm lấn” có nghĩa là sự thâm nhiễm và/hoặc phá hủy tích cực mô bình thường vượt qua màng đáy. Chẩn đoán ung thư biểu mô tại chỗ luôn phải dựa vào kết quả mô bệnh học. Chẩn đoán trên lâm sàng không thỏa mãn tiêu chuẩn này.

Các trường hợp bị loại trừ:

  • Loạn sản cổ tử cung, CIN-1, CIN-2 và CIN-3 và tổn thương biểu mô gai độ thấp và độ cao;
  • Tân sinh trong biểu mô tiền liệt tuyến (PIN);
  • • Tân sinh trong biểu mô âm hộ (VIN);
  • • Bất kỳ tổn thương hay khối u nào được chẩn đoán mô bệnh học là lành tính, nghịch sản, tiền ung thư, cận ác tính, hoặc nghi ngờ khả năng ác tính.

 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top