PIN

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Còn được gọi là Tân sinh nội biểu mô tuyến tiền liệt (Prostatic Intraepithelial Neoplasia).

Sự phát triển không phải ung thư của các tế bào lót bề mặt bên trong và bên ngoài của tuyến tiền liệt. Mã PIN cao có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top