Bảo hiểm trả tiền định kỳ

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top