The Blog Single

 • Manulife Món Quà Tương Lai không chi trả (loại trừ) cho trường hợp nào?

  Món Quà Tương Lai là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới của cty Manulife Việt Nam. Người ta thường nói đến việc được nhận gì mà ít nói đến trường hợp không chi trả quyền lợi bảo hiểm, hay còn gọi là trường hợp loại trừ bảo hiểm. Qua bài viết này, hi vọng mọi người sẽ nắm rõ hơn về các trường hợp loại trừ của sản phẩm này!

  Nguyên tắc chi trả bảo hiểm nói chung

  Trước khi đi vào phân tích sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Món Quà Tương Lai (MQTL), Thư viện Bảo Hiểm (TVBH) xin gửi tới các bạn nguyên tắc chi trả quyền lợi bảo hiểm nói chung như sau:

  Có 2 điều kiện để một khách hàng được nhận quyền lợi bảo hiểm theo một hợp đồng bảo hiểm bất kỳ.

  • Điều kiện thứ nhất: Rủi ro xảy ra phải thuộc phạm vi bảo hiểm
  • Điều kiện thứ hai: Rủi ro xảy ra phải không rơi vào trường hợp loại trừ

  Phạm vi bảo hiểm là gì?

  Xét sản phẩm MQTL của Manulife, quyền lợi chính của sản phẩm này bao gồm:

  • Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh
  • Tử vong và thương tật toàn bộ/một phần vĩnh viễn do tai nạn
  • Một số các thương tật tạm thời (tổn thương xương, nội tạng) do tai nạn
  • Bỏng nghiêm trọng do tai nạn

  Đó chính là phạm vi bảo hiểm của sản phẩm Món quà tương lai.

  Ví dụ chi tiết hơn:

  Quyền lợi thương tật một phần vĩnh viễn do tai nạn của MQTL không chi trả cho trường hợp mất 01 đốt ngón tay.

  Vậy nếu một khách hàng tham gia MQTL và bị tai nạn mất 01 đốt ngón tay thì sẽ không được nhận quyền lợi tai nạn do không thuộc phạm vi bảo hiểm.

  Tỷ lệ thương tật của Món Quà Tương Lai
  Tỷ lệ thương tật của Món Quà Tương Lai

  Điều kiện loại trừ là gì?

  Là những rủi ro mặc dù thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng vẫn không được chi trả. Bất kỳ một sản phẩm bảo hiểm nào cũng có quy định về các trường hợp này. Manulife Việt Nam, và MQTL, sử dụng thuật ngữ Giới hạn phạm vi bảo hiểm.

  Ví dụ chi tiết hơn:

  Một khách hàng tham gia MQTL, sử dụng chất kích thích, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, khách hàng này cũng tử vong trong vụ tai nạn đó.

  Trường hợp này, sự kiện tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng lại rơi vào trường hợp loại trừ. Vì thế, Manulife Việt Nam sẽ không chi trả cho sự kiện này.

  Manulife Việt Nam - phạm vi bảo hiểm
  Manulife Việt Nam – Loại trừ tử vong

  Phân tích các trường hợp loại trừ của Món Quà Tương Lai

  Các đại lý bảo hiểm nhân thọ thường liệt kê các trường hợp không chi trả theo từng quyền lợi mà khác hàng tham gia. Ví dụ, đại lý bảo hiểm sẽ liệt kê những trường hợp nào khách hàng không được nhận quyền lợi nằm viện; trường hợp nào không được nhận quyền lợi tai nạn; trường hợp nào không được nhận quyền lợi bệnh hiểm nghèo…

  Phương pháp phân tích của Thư viện bảo hiểm

  Chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích các trường hợp loại trừ theo “nguyên nhân xảy ra rủi ro” thay vì theo từng quyền lợi.

  Ví dụ, trường hợp một khách hàng tham gia các hoạt động thể thao thể thao chuyên nghiệp; hoạt động nguy hiểm thì sẽ được nhận những quyền lợi nào nếu chẳng may gặp rủi ro.

  File Excel tham khảo dành cho các đại lý Manulife Việt Nam quan tâm.

  Phân tích chi tiết các trường hợp loại trừ của Món Quà Tương Lai

  Phân tích chi tiết các trường hợp loại trừ của Món Quà Tương Lai

1 comment

1 thought on “Manulife Món Quà Tương Lai không chi trả (loại trừ) cho trường hợp nào?”

Hãy chia sẻ quan điểm

Top