The Blog Single

 • Hướng dẫn ôn tập kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

  Để có thể hoạt động đại lý bảo hiểm hay trở thành một đại lý bảo hiểm, bạn sẽ cần vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do bộ tài chính tổ chức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung ôn tập giúp các bạn dễ dàng vượt qua kỳ thi này.

  Cấu trúc chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

  Theo Điều 88, nghị định 73-2016-NĐ-CP về chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm. Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm gồm 2 phần:

  1. Phần kiến thức chung
  2. Phần sản phẩm

  Trong đó, phần kiến thức chung bao gồm:

  a) Kiến thức chung về bảo hiểm;
  b) Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
  c) Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
  d) Kỹ năng bán bảo hiểm;
  đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

  Phần sản phẩm bao gồm:

  a) Nội dung cơ bản của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép kinh doanh;
  b) Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.

  Tính đến tháng 6/2021, có 17 công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động tại Việt Nam và hơn 30 công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác. Chúng tôi sẽ không thể cung cấp được những câu hỏi thuộc về phần sản phẩm của các công ty đang triển khai. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết nội dung của phần kiến thức chung, thuộc chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm.

  Phần I. Điều kiện trở thành đại lý bảo hiểm.

  Để có thể trở thành một đại lý bảo hiểm (tư vấn viên bảo hiểm), một cá nhân hay tổ chức phải thỏa mãn các điều kiện được nêu tại điều 86, luật Kinh Doanh Bảo Hiểm. Cụ thể:

  Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

  1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
   b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
   c) Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm ViệtNam cấp.
  2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
   b) Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

  Các câu hỏi liên quan đến điều kiện trở thành đại lý bảo hiểm:

  Phần II. Kiến thức chung về bảo hiểmCác khái niệm cơ bản trong bảo hiểm

  Các câu hỏi liên quan đến các khái niệm cơ bản trong bảo hiểm

  Một cá nhân/tổ chức có thể mua bảo hiểm cho ai/cái gì?

  6 nguyên tắc nền tảng trong hoạt động bảo hiểm

  Các câu hỏi liên quan đến phân loại bảo hiểm tại Việt Nam

  Còn tiếp…

0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top