The Blog Single

 • Hiểu đúng | Thuật ngữ “Bên mua bảo hiểm” trong hợp đồng BHNT

  Khách hàng (thậm chí là tư vấn viên mới vào nghề) thường rất bối rối trước các định nghĩa cơ bản như Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

  Nên hiểu thuật ngữ “Bên mua bảo hiểm như thế nào?”

  Trong bài viết hôm nay, tôi xin đi sâu phân tích về thuật ngữ Bên mua bảo hiểm.

  Theo định nghĩa trong Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000 (Sửa đổi 2010) thì bên mua bảo hiểm được định nghĩa như sau:

  Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

  Định nghĩa này rất ngắn gọn nên nhiều người sẽ không hiểu và không biết cách vận dụng vào điều khoản hợp đồng như thế nào!

  Tôi xin bóc tách như sau:

  Khi một khách hàng (A) quyết định tham gia bảo hiểm sẽ có các trường hợp sau đây:

  1. Khách hàng (A) chi tiền tham gia cho chính bản thân mình. Khi đó (A) vừa là bên mua bảo hiểm (BMBH) và người được bảo hiểm (chính).
  2. Khách hàng (A) chỉ chi tiền tham gia cho người thân của mình (Con trai, tên B). Khi đó (A) là bên mua bảo hiểm, (B) là người được bảo hiểm chính và duy nhất trong Hợp đồng.
  3. Khách hàng (A) chi tiền tham gia cho con trai (B) nhưng kèm một điều kiện, quyền lợi là nếu chẳng may (A) tử vong trong quá trình đang đóng phí thì cty BH sẽ hỗ trợ đóng phí những năm tiếp theo của HĐ. Khi này, (B) là người được bảo hiểm chính. (A) đồng thời là bên mua bảo hiểm và là người được bảo hiểm phụ (bổ sung).

  Nếu bên mua bảo hiểm tử vong trong quá trình hợp đồng còn hiệu lực thì sao?

  • Xét trường hợp (1) ở trên, lúc này hợp đồng sẽ dừng vì bên mua bảo hiểm cũng là người được bảo hiểm chính.
  • Xét trường hợp (2):
   • Hợp đồng sẽ tiếp tục còn hiệu lực, con trai (B) vẫn sẽ được nhận quyền lợi bình thường.
   • Con trai (B) hoặc người đại diện pháp luật của (B) phải làm thủ tục đổi bên mua bảo hiểm (chuyển giao HĐ bảo hiểm).
  • Xét trường hợp (3), nếu (A) tử vong:
   •  Tương tự như trường hợp (2) nhưng cty sẽ hỗ trợ đóng phí cho hợp đồng đó.

  Hẳn các bạn đã thấy một điểm nhất quán, BMBH là bên chi tiền, là bên đóng phí bảo hiểm định kỳ cho hợp đồng.

  Câu hỏi dành cho các bạn:

  Một người không có thu nhập thì có thể trở thành bên mua bảo hiểm được hay không?

0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top