Phí bảo hiểm tạm tính – Aviva Việt Nam

heap of united states dollar bills and calculator « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Phí bảo hiểm tạm tính là gì

Là khoản phí bảo hiểm Bên mua bảo hiểm nộp cùng với Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Khoản phí này có nhiều tên gọi: Phí bảo hiểm lần đầu, phí bảo hiểm tạm thu…


Tại sao lại có khái niệm Phí bảo hiểm tạm tính?

Sau đây là bài chia sẻ của Quản lý kinh doanh Thùy Dung | Aviva Việt nam:

tại sao gọi phí bảo hiểm tạm tính
U.M Thùy Dung | Aviva Việt nam

Để hiểu được khái niệm này, mọi người cần nắm được các bước cơ bản của quá trình hoàn thiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tại thời điểm đồng ý tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần hoàn thiện 2 nghĩa vụ:

    1. Hoàn thiện bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
    2. Đóng đủ phí bảo hiểm tạm tính

Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chứa rất nhiều thông tin quan trọng. Quan trọng nhất là bộ câu hỏi về sức khỏe, bệnh sử và nhóm của Người được bảo hiểm. Sau khi khách hàng đã nộp Phí bảo hiểm và hoàn thiện hồ sơ, công ty bảo hiểm nhân thọ mới bắt đầu tiến hành “Xét duyệt hồ sơ”.

Tăng phí

Có những trường hợp dẫn đến phí thực tế phải nộp cao hơn phí bảo hiểm tạm tính. Từ chuyên môn là Tăng phí bảo hiểm định kỳ.

  • Nhóm nghề: Sau khi nhận được mô tả chi tiết về nghề nghiệp của khách hàng, công ty đồng ý bảo vệ nhưng tăng phí do tính chất công việc nguy hiểm hơn dự thảo đưa ra.
  • Bệnh có sẵn: Một số khách hàng đã mắc bệnh trước khi tham gia bảo hiểm. Sau khi xem xét hồ sơ (có thể kèm yêu cầu khám sức khỏe), công ty quyết định tăng phí do yếu tố nguy cơ mắc bệnh của họ cao hơn người khác.

Giảm phí

Có những trường hợp mà sau khi xét duyệt hồ sơ, cty yêu cầu điều chỉnh giảm phí. Trong thực tế, các trường hợp giảm phí so với Phí bảo hiểm tạm tính thường là do khách hàng yêu cầu số tiền bảo hiểm quá cao so với thu nhập, trách nhiệm tài chính tại thời điểm hiện tại của bản thân.

Ví dụ thực tế thường gặp

Một khách hàng (A) kê khai có thu nhập 20 triệu/tháng, tương đương thu nhập khoảng 800K/ngày làm việc. Tính theo chế độ 24 ngày làm việc/tháng. Khách hàng (A) này muốn tham gia quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện (trợ cấp y tế) lên đến 2 triệu/ngày.

Điều này không phù hợp với mục đích và ý nghĩa của quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện. Cho phép khách hàng (A) tham gia ở mức cao như vậy sẽ rất dễ tạo động lực trục lợi bảo hiểm. Đặc biệt là khi xin giấy ra viện ở Việt Nam đang rất dễ dàng.

Kết luận

Vậy rõ ràng, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng lần đầu khi tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể thay đổi. Đấy là lý do nó được gọi là Phí bảo hiểm tạm tính.


« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top