The Blog Single

 • Lưu ý khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ tại Aviva Việt Nam

  Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ ngày càng trở nên đơn giản và thuận tiện. Tuy nhiên, đại lý bảo hiểm cũng như khách hàng cũng cần nắm được một số bước, quy trình nghiệp vụ của bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm, sau đây là:

  Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại Aviva Việt Nam

  Tóm tắt quy trình chung

  1. Nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH). Khách hàng có thể nộp HS bằng cách:
   • Trực tiếp tại quầy dịch vụ khách hàng
   • Qua đường bưu điện về quầy dịch vụ khách hàng
   • Qua địa chỉ mail: gqqlbh@aviva.com.vn
  2. Tiến hành giải quyết GQQLBH
   • Phòng GQQLBH nhập thông tin vào hệ thống của cty
  3. Các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình GQQLBH:
   • Hồ sơ tạm treo do cần xác minh thông tin, cần bổ sung chứng từ
   • Đồng ý chi trả/từ chối chi trả
  4. Gửi thông báo đến khách hàng/người thụ hưởng

  Thời gian giải quyết GQQLBH thông thường

  1. Đối với quyền lợi nằm viện/phẫu thuật của Aviva Việt Nam:
   • 3 – 5 ngày đối với hồ sơ không cần xác minh, tức là hồ sơ đầy đủ và chính xác.
  2. Đối với quyền lợi Tử vong/Tử vong do tai nạn/Bệnh hiểm nghèo/Miễn nộp phí bảo hiểm
   • 5 – 10 ngày đối với hồ sơ không cần xác minh.

  Một số quy trình liên quan trong quá trình GQQLBH

  1. Aviva Việt Nam sẽ gửi thư thông báo (về địa chỉ thường trú) cho khách hàng để hướng dẫn KH bổ sung chứng từ và tiến trình GQQLBH
  2. Khách hàng có thể được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi sức khỏe theo mẫu của Aviva
  3. Yêu cầu giám định y khoa: Đặc biệt với quyền lợi thương tật do tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo

  Những nguyên nhân từ chối chi trả thường gặp tại Aviva Việt nam

  1. Bệnh phát sinh trong thời gian chờ:
   • 120 ngày đối với bệnh đặc biệt (theo điều khoản sản phẩm bảo hiểm)
   • 30 ngày đối với các bệnh thông thường
   • 90 ngày đối với bệnh hiểm nghèo (theo danh sách bệnh hiểm nghèo của Aviva)
  2. Không thỏa các định nghĩa y khoa trong điều khoản (ví dụ như Ung thư)
  3. Đối với quyền lợi trợ cấp nằm viện
   • Không nằm viện qua đêm
   • Không đáp ứng định nghĩa về cơ sơ y tế đạt chuẩn
   • Rơi vào trường hợp loại trừ bảo hiểm phổ biến như: thai sản, bẩm sinh, điều trị vô sinh, nha khoa…
   • Điều trị bằng phương pháp đông y
   • Bệnh có sẵn
   • Không cần thiết về mặt y khoa

  Lý do từ chối thường gặp với sản phẩm hỗ trợ nằm viện/phẫu thuật 2019 của Aviva Việt Nam

  1. Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện: Đợt điều trị chưa đủ 3 ngày (<3 ngày)
  2. Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật không chi trả cho:
   • Chích áp xe
   • Gãy xương điều trị kín (bó bột, nắn xương)

  Video chia sẻ đầy đủ của bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Aviva Việt nam:

  Lưu ý trong GQQLBH tại Aviva Việt Nam
0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top