The Blog Single

 • Quyền lợi bảo hiểm Ung thư VBI Hope

  Ung thư hay bệnh lý nghiêm trọng là một trong những quan tâm lớn nhất của khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm bảo hiểm ung thư khác nhau. VBI Hope là một trong những sản phẩm đó.

  Khách hàng được quyền lợi gì?

  Các công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng, nếu chẳng may khách hàng mắc bệnh ung thư. Một số công ty còn chi trả thêm quyền lợi tử vong vì bệnh, tai nạn hoặc hỗ trợ chi phí nằm viện trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

  Phân loại sản phẩm bảo hiểm ung thư trên thị trường

  Để được chi trả quyền lợi ung thư, khách hàng sẽ có hai lựa chọn.

  • Hoặc tham gia một hợp đồng độc lập chỉ chuyên cho bệnh ung thư.
  • Hoặc tham gia/”mua thêm” quyền lợi bổ sung cùng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

  Bài viết đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm ung thư trong bảo hiểm nhân thọ. Xem ngay!

  Lựa chọn phương thức tham gia phù hợp

  Hợp đồng độc lập:

  Phù hợp cho khách hàng đã có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi. Rủi ro tài chính lớn nhất là tử vong đã được bảo vệ. Hiện tại, khách hàng chỉ muốn gia tăng quyền lợi bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là về ung thư.

  Ưu điểm:

  • Tối ưu hóa chi phí vì khách hàng không bắt buộc phải tham gia thêm quyền lợi tử vong.
  • Số lượng bệnh được chi trả lớn hơn. Gần như tất cả các loại bệnh ung thư đều được chi trả.

  Nhược điểm:

  Quyền lợi ung thư kèm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

  Phù hợp cho những khách hàng chưa có bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào. Tham gia theo hình thức này cũng có những ưu và nhược điểm như sau:

  Ưu điểm:

  • Thời gian bảo vệ dài. Có những hđ bảo vệ khách hàng hết tuổi 75 hoặc 80.
  • Không tăng phí trong suốt thời hạn hợp đồng.
  • Ngoài ung thư, khách hàng còn được chi trả cho những bệnh hiểm nghèo, bệnh lý nghiêm trọng khác.

  Nhược điểm:

  • Bắt buộc phải tham gia kèm một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nên tổng phí phải thanh toán 1 lần thường cao.
  • Số lượng bệnh được chi trả “có thể” ít hơn hình thức tham gia độc lập tùy từng công ty.

  Vậy rõ ràng, khách hàng cân nhắc tham gia hình thức bảo hiểm nào là phụ thuộc vào: mong muốn được bảo vệ, khả năng tài chính của bản thân và số hợp đồng bảo hiểm đã tham gia trước đó.

  VBI Hope thuộc loại hình bảo hiểm ung thư nào?

  Sản phẩm này của Vietinbank là một hợp đồng bảo hiểm độc lập. Ngoài những ưu, nhược điểm đã nêu ở trên. VBI Hope còn có những đặc điểm sau:

  Ưu điểm:

  • Phí rất rẻ.
  • Có thêm Trợ cấp nằm viện (do UT) và Tử vong (do Bệnh, UT, Tai nạn).
  • Không tính lại thười gian chờ khi tái tục hợp đồng.

  Nhược điểm:

  • Phí tương đối cao so với thị trường. Có điều chỉnh tăng theo tuổi của khách hàng.
  • Thời gian chờ dài.
   • Ung thư giai đoạn sớm là 90 ngày.
   • Ung thư giai đoạn sau là 180 ngày để được chi trả 100%. Trường hợp phát hiện từ ngày 91-180, VBI sẽ chi trả 70% số tiền bảo hiểm.
  • Thời gian chờ sống 14 ngày.

  Trên đây là những thông tin khách quan nhất về bảo hiểm ung thư VBI Hope của Vietinbank.

  Hi vọng sau bài viết này khách hàng có thể đưa ra quyết định chính xác khi cân nhắc tham gia một hợp đồng bảo hiểm.

0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top