Định nghĩa phẫu thuật | Aviva Việt Nam

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG KÈM THEO SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019 HỖ TRỢ CHI PHÍ PHẪU THUẬT

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)


5.8. Phẫu thuật:

là một biện pháp kỹ thuật được bác sĩ Phẫu thuật đúng chuyên môn sử dụng trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế chuyên dùng để tác động vào cơ thể bệnh nhân tại phòng Phẫu thuật của Cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn.

Với mục đích bảo hiểm cho một số thủ thuật điều trị ngoại khoa, tại Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, các thủ thuật đó được gọi chung là Phẫu thuật. Các Phẫu thuật được bảo hiểm và tỷ lệ trả tiền bảo hiểm tương ứng được nêu tại Phụ lục 1 – Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Phẫu thuật.


 

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
thủ thuật
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top