Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật – Aviva Chọn An Vui

Tìm kiếm thuật ngữ hỗ trợ chi phí phẫu thuật « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Quy tắc chi trả quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Aviva trả số tiền được quy định tại Phụ lục 1 – Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Phẫu thuật trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Phẫu thuật khi sản phẩm bảo hiểm bổ sung còn hiệu lực.

Trong cùng một ca Phẫu thuật, nếu có hơn một Phẫu thuật được thực hiện qua cùng một đường rạch hoặc qua những đường rạch khác nhau, Aviva sẽ trả tiền bảo hiểm cho Phẫu thuật có tỷ lệ trả tiền cao nhất.
Đối với những loại Phẫu thuật bắt buộc phải tiến hành nhiều lần, nhiều bước, nhiều giai đoạn hoặc Phẫu thuật đối với bệnh tái phát, Aviva sẽ trả tiền riêng biệt cho từng lần Phẫu thuật nếu các lần Phẫu thuật cách nhau hơn 60 ngày hoặc trả tiền cho Phẫu thuật có tỷ lệ trả tiền cao nhất nếu các lần Phẫu thuật cách nhau từ 60 ngày trở xuống.


Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật Aviva đang áp dụng là 2%, 5%, 10% và 20% số tiền bảo hiểm theo danh mục phẫu thuật được liệt kê.


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top