Mất thính giác

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Điều kiện chi trả bệnh hiểm nghèo Mất thính giác

Mất hoàn toàn và không hồi phục thính giác cả hai tai do bệnh hoặc Tai nạn. Chẩn đoán phải dựa trên kết quả đo thính lực và đánh giá ngưỡng nghe được thực hiện và xác nhận bởi Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng.

“Hoàn toàn” nghĩa là mức giảm sút thính lực ít nhất 80 decibel ở tất cả các tần số.


Sản phẩm Bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn của Aviva Việt Nam có 55 bệnh/nhóm bệnh được liệt kê là Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. Khách hàng mắc một trong những bệnh thuộc danh mục sẽ được chi trả 150% số tiền bảo hiểm cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi này được chi trả tối đa 02 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top