Mất khả năng nói

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Điều kiện chi trả bệnh hiểm nghèo Mất khả năng nói

Mất hoàn toàn và không hồi phục khả năng nói do chấn thương hoặc bệnh của dây thanh âm. Tình trạng mất khả năng nói phải kéo dài trong thời gian 12 tháng liên tục.

Chẩn đoán phải được xác định bởi các đánh giá y khoa thực hiện bởi Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Loại trừ

Mất khả năng nói do các nguyên nhân tâm lý, tâm thần.


Sản phẩm Bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn của Aviva Việt Nam có 55 bệnh/nhóm bệnh được liệt kê là Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. Khách hàng mắc một trong những bệnh thuộc danh mục sẽ được chi trả 150% số tiền bảo hiểm cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi này được chi trả tối đa 02 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top