The Blog Single

  • Giới thiệu tổng quan về giải phẫu học trong yoga

    Paul Grilley là một giảng viên Yoga hiện đại, nổi tiếng với phong cách đào tạo Yoga chậm, Yin Yoga.

    Dưới đây là một trong những video quý báu mà thầy chia sẻ.

0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top