Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm – Manulife Việt Nam

Tìm kiếm ung thư tuyến giáp « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm

Ung thư tuyến giáp với mô tả theo mô bệnh học là T1N0M0 theo phân loại TNM hoặc ung thư biểu mô thể nhú của tuyến giáp với đường kính nhỏ hơn 2cm.


Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm của Aviva Việt Nam áp dụng đường kính nhỏ hơn 1cm.


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top