Tổn thương đốt sống, cột sống (bao gồm cả đĩa đệm)

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

5.3.2. Tổn thương đốt sống, cột sống (bao gồm cả đĩa đệm)

Tổn thương cột sống ví dụ như các tổn thương ở đốt sống như gãy, xẹp, vỡ hoặc rạn thân đốt sống; trật khớp cột sống; tổn thương đĩa đệm; giãn, đứt các dây chằng,… Tổn thương cột sống có thể đơn độc hoặc kèm theo tổn thương tủy sống như chấn động tủy, dập tủy, chảy máu trong tủy, tổn thương các phần trước của tủy, tổn thương đuôi ngựa.


Lưu ý về ngày chờ/thời hạn loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

2.6. Các Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 120 ngày hoặc các nguyên nhân khác không phải là Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung hoặc ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung được khôi phục hiệu lực, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Thời gian chờ 120 ngày hoặc 30 ngày nêu trên không áp dụng đối với các tổn thương do Tai nạn;


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top