Sỏi mật – Viêm túi mật

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

5.3.6. Sỏi mật – Viêm túi mật

Sỏi mật là một bệnh lý gây ra bởi hiện tượng hình thành sỏi trong đường mật (trong gan, túi mật, ống mật) tùy vị trí của sỏi mà có tên tương ứng với phần đó.

Viêm túi mật là tình trạng nhiễm khuẩn ở túi mật. Phần lớn các trường hợp viêm túi mật là kết quả của sỏi mật, làm tích tụ mật và gây ra viêm.

Nguyên nhân khác gây viêm túi mật bao gồm nhiễm trùng, chấn thương và các khối u.


Lưu ý về ngày chờ/thời hạn loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

2.6. Các Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 120 ngày hoặc các nguyên nhân khác không phải là Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung hoặc ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung được khôi phục hiệu lực, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Thời gian chờ 120 ngày hoặc 30 ngày nêu trên không áp dụng đối với các tổn thương do Tai nạn;


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top