Rò hậu môn

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

5.3.4. Rò hậu môn

Rò hậu môn là một đường hầm, thành được lót bởi mô hạt, lỗ trong nằm ở ống hậu môn, lỗ ngoài nằm ở phần da quanh ống hậu môn. Bệnh gây ra do nhiễm trùng ở các khe và nhú trong ống hậu môn, từ đó gây viêm và tụ mủ ở các tuyến hậu môn giữa hai cơ thắt hậu môn, sau đó phá miệng ra ngoài.


Lưu ý về ngày chờ/thời hạn loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

2.6. Các Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 120 ngày hoặc các nguyên nhân khác không phải là Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung hoặc ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung được khôi phục hiệu lực, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Thời gian chờ 120 ngày hoặc 30 ngày nêu trên không áp dụng đối với các tổn thương do Tai nạn;


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top