Lạc nội mạc tử cung

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

5.3.7. Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng lớp nội mạc lót bên trong lòng tử cung hiện diện và phát triển ở một nơi khác (ngoài tử cung ) trong cơ thể. Lớp nội mạc lạc chỗ này cũng bong ra và chảy máu tại chỗ vào các chu kỳ kinh nguyệt.


Lưu ý về ngày chờ/thời hạn loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

2.6. Các Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 120 ngày hoặc các nguyên nhân khác không phải là Bệnh đặc biệt phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung hoặc ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung được khôi phục hiệu lực, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Thời gian chờ 120 ngày hoặc 30 ngày nêu trên không áp dụng đối với các tổn thương do Tai nạn;


 

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top