FIGO

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Liên đoàn quốc tế về sản phụ khoaFIGO là từ viết tắt tên tiếng Pháp của liên đoàn Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique.

FIGO là một trên toàn thế giới tổ chức phi chính phủ đại diện cho bác sĩ sản khoa và phụ khoa tại hơn một trăm vùng lãnh thổ. FIGO được thành lập vào ngày 26 tháng 7 năm 1954 tại Geneva , Thụy Sĩ, để “thúc đẩy hạnh phúc của phụ nữ và nâng cao tiêu chuẩn thực hành trong sản phụ khoa”. 

Thành viên hiện bao gồm 132 hiệp hội nghề nghiệp (‘Hiệp hội thành viên quốc gia’) gồm các bác sĩ sản phụ khoa trên toàn thế giới.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top